Fundacja współpracuje z gminami w zakresie opracowania lokalnych diagnoz klimatycznych, planów adaptacji do zmian klimatu, prowadzenia warsztatów, debat i dyskusji poświęconych poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, podejmowania lokalnych inicjatyw adaptacyjnych.

Oferta na prowadzenie działań planistycznych oraz edukacyjnych w zakresie zmian klimatu

Bez nazwy 1

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” proponuje działania, które umożliwiają planowanie, wdrażanie i podnoszenie świadomości społeczności lokalnych w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i łagodzenia skutków tych zmian.

Odbiorcy: samorządy, przedstawiciele społeczności lokalnych, podmioty publiczne, pomioty gospodarcze.

I.    Diagnoza klimatyczna, identyfikacja zagrożeń i planowanie działań adaptacyjnych na poziomie gminy, powiatu, regionu:

 1. Analiza zmian klimatycznych na poziomie lokalnym i regionalnym,
 2. Określanie podatności gminy na zmiany klimatyczne, ocena potencjału adaptacyjnego,
 3. Rekomendacje działań adaptacyjnych do ujęcia w strategii rozwoju gminy, gminnym programie ochrony środowiska, planach inwestycyjnych, planach zagospodarowania przestrzennego,
 4. Tworzenie lokalnych programów adaptacji do zmian klimatu dla gminy, regionu,
 5. Ocena oddziaływania planu adaptacji do zmian klimatu.

II.    Prowadzenie działań edukacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych:

 1. Organizowanie warsztatów, spotkań edukacyjnych w zakresie zmian klimatu w szczególności suszy, małej retencji dla różnych grup odbiorców: gmin, szkół, przedsiębiorców,
 2. Prowadzenie debat i dyskusji społecznych zachęcających do podejmowania działań łagodzących skutki zmian klimatu oraz ograniczania zużycia wody na poziomie gospodarstwa domowego, w podmiotach publicznych, na terenie firm,
 3. Wydawanie materiałów edukacyjnych: broszur, ulotek, publikacji,
 4. Tworzenie informacji na strony internetowe gmin oraz innych podmiotów.

III. Działania edukacyjne w terenie:

 1. Pomoc w realizacji lokalnych inicjatyw adaptacyjnych i małej retencji  np. rewitalizacji, zagospodarowaniu oczek wodnych, tworzeniu stref buforowych poprzez zadrzewianie i zazielenianie terenów, recycling wód opadowych, tworzenie ścieżek edukacyjnych, rewitalizacji terenów zieleni poprzez uwzględnienie funkcji adaptacyjnych, nasadzeń liniowych i odtwarzania zadrzewień na terenach zabudowanych i rolniczych,
 2. Pomoc w planowaniu wymienionych działań poprzez angażowanie lokalnych społeczności.

IV. Oferta dla przedsiębiorców i firm w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na zmiany klimatu:

 1. Aktualizacja dokumentów w zakresie adaptacji i łagodzenia zmian klimatu,
 2. Przygotowanie wytycznych dla inwestycji (każdy etap realizacji) w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na klimat,
 3. Nadzór nad inwestycją (na każdym etapie realizacji) w zakresie adaptacji do zmian klimatu
 4. Opracowywanie OOŚ (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na klimat).

Kontakt: Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.76 86 294 30

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica