W tym miejscu można zapoznać się z projektami realizowanymi przez Fundację w okresie ostatnich
lat. Projekty te dotyczyły działań w zakresie małej retencji, edukacji odpadowej, wsi tematycznych i
obywatelskiego ożywiania sołectw.

  • 1
  • 2

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica