Projekt miał na celu wzrost świadomości mieszkańców wsi na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą i znaczeniu małej retencji w przeciwdziałaniu suszom i powodziom, ochronie przyrody i krajobrazu obszarów wiejskich.

Główne działania projektu to debaty i szkolenia dla społeczności lokalnej wypracowujące rekomendacje dla samorządu, dotyczące działań podejmowanych na rzecz małej retencji oraz realizacja małych społecznych inicjatyw retencyjnych. W ramach projektu powstała broszura na temat gospodarowania wodą, małej retencji i ochrony bioróżnorodności, scenariusze zajęć dla szkół, zostały zorganizowane debaty regionalne w 7 województwach (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie i mazowieckie), 2 cykle szkoleniowe dla liderów małej retencji oraz realizowano 10 inicjatyw społecznych polegających na sadzeniu drzew jako działanie wspomagające małą retencję.

 

Materiały do pobrania dostępne na stronie projektowej http://www.malaretencja.pl

Okres realizacji: 2013 - 2015

Finansowanie: NFOŚiGW

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica