Projekt miał na celu wsparcie gmin w planowaniu ochrony i kształtowaniu zadrzewień, podnoszenie umiejętności urzędników związanych z drzewami oraz edukowanie społeczeństwa na temat znaczenia drzew dla przyrody, krajobrazu i ludzi.

Główne działania projektu to opracowywanie wzorcowych programów kształtowania zadrzewień, prowadzenie szkolenia na temat utrzymania i kształtowania zadrzewień, wykonanie nasadzeń z udziałem społeczności lokalnej, a także pokazowe ekspertyzy, jak dokonywać oceny stanu problemowych drzew. W ramach projektu zorganizowano w 5 gminach Dolnego Śląska (Jerzmanowa, Gaworzyce, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole) szkolenia dla urzędników, wykonano modelowe nasadzenia drzew alejowych oraz ekspertyzy przyrodnicze stanu drzew w gminach objętych projektem.


Materiały do pobrania dostępne na stronie projektowej http://aleje.org.pl

Okres realizacji: 2012 - 2013

Finansowanie: NFOŚiGW i WFOŚiGW

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica