Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” realizuje projekty w zakresie ochrony bioróżnorodności, adaptacji do zmian klimatycznych, aktywizacji społeczności lokalnych. Fundacja wspiera te działania, które koncentrują się na zmienianiu świadomości poprzez  zaangażowanie społeczności lokalnych i samorządów we wspólne rozwiazywanie problemów i naukę poprzez działanie.  Projekty realizowane są na terenie województw Polski Zachodniej oraz na terenie całego kraju.

  • 1

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica