Zaproszenie do udziału w projekcie „Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu”

Jeżeli chcecie podjąć lokalne działania na rzecz ochrony klimatu, macie pomysł na inicjatywę lokalną i grupę osób chętnych do pomocy, chcecie uświadomić szerzej problem skutków zmian klimatu i mobilizować społeczność do podjęcia aktywności w tym obszarze, macie doświadczenie w działaniach i współpracy z samorządem

zapraszamy Was do udziału w projekcie „Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu”!

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe z gmin wiejskich Dolnego Śląska (do 25 tys. mieszkańców) gotowe do realizacji zielono-niebieskich inicjatyw w swoich miejscowościach oraz do podjęcia współpracy z innymi organizacjami lub podmiotami publicznymi, np. szkołą, ośrodkiem kultury, urzędem gminy, etc.  

Zielono - niebieskie inicjatywy dotyczą tworzenia niewielkich terenów zieleni, mogą to być np. nasadzenia na terenie alei śródpolnych, dróg, parków wiejskich, zieleń na terenach miejsc integracji i rekreacji, ogrody deszczowe, ziołowe, rabaty przyjazne dla zapylaczy, zielone ściany, gromadzenie wód deszczowych, strefy retencyjne. Mają to być miejsca tworzone przy udziale mieszkańców, służące integracji społecznej i przyjazne dla klimatu.

Główne działania projektu to:

  • Zielona szkoła liderów klimatu –3 dniowy kurs szkoleniowy przygotowujący do realizacji zielono-niebieskich inicjatyw. Kurs ma za zadanie przygotowanie liderów do realizacji działań i współpracy z samorządem, przekazanie wiedzy dot. działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Szkolenie finansowane ze środków projektu (nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkolenia). Będziemy prosić o wytypowanie dwóch osób do udziału w szkoleniu. Termin szkolenia – 7-9 kwietnia br. (początek czwartek godz. 15.00, koniec sobota godz.13.00) Miejsce szkolenia postaramy się dopasować do zgłoszonych organizacji, aby zapewnić dogodny dojazd. W ramach tego zadania odbędzie się też szkolenie zdalne (webinarium) z zakresu rozwiązywania problemów lokalnych związanych z ochroną środowiska. 
  • Zielono-niebieskie inicjatywy. Liderzy wspólnie z mieszkańcami zrealizują jedną zielono – niebieską inicjatywę. W ramach grantu wesprzemy merytorycznie i finansowo 8 zielono – niebieskich inicjatyw Realizacja na terenach publicznych, gminnych, sołeckich, przyszkolnych. Projektem nie mogą być objęte działania realizowane na terenach prywatnych! Koszt zakupu materiałów zostanie sfinansowany ze środków projektu, na każdą z inicjatyw przewidziano kwotę około 6000 zł. Będą to m.in. materiały do gromadzenia wód opadowych lub zasilania nasadzeń, sadzonki, ziemia, żwir, folia, proste narzędzia do wykonania inicjatyw, niezbędne elementy małej architektury, czy usługi agrotechniczne, etc. Wspólne działania będą poprzedzone warsztatami planowania inicjatyw. Fundacja zapewnia wsparcie i pomoc ekspertów w realizacji tego działania.  W ramach tego zadania będą także realizowane otwarte debaty klimatyczne dla mieszkańców oraz warsztaty wspierające lokalne polityki klimatyczne dla przedstawicieli samorządów, podmiotów komunalnych, organizacji i zainteresowanych mieszkańców w miejscowościach, w których będą realizowane zielono-niebieskie inicjatywy.
  • Webinaria i konferencje podnoszące wiedzę z zakresu adaptacji do zmian klimatu i zielono – niebieskiej infrastruktury dla uczestników projektu i osób zainteresowanych tą tematyką, udział w Sieci wsparcia dla klimatu - platformie współpracy służącej wymianie i dostępowi do informacji, dzielenia się dobrymi praktykami, tworzeniu stanowisk, podejmowaniu współpracy z samorządem i innymi podmiotami.

Zachęcamy do podejmowania działań na rzecz ochrony i adaptacji do zmian klimatu oraz do udziału w projekcie.

Dla osób zainteresowanych dostępna jest karta zgłoszeniowa, prosimy o wypełnienie jej i przesłanie do koordynatorki projektu Sylwii Szatan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.03.2022r.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u:

Sylwia Szatan, tel. 602 698 772, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Irena Krukowska-Szopa, tel. 600 276 829 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozpoczynamy realizację nowego projektu „Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu”. finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt ma zachęcać i mobilizować społeczności lokalne gmin wiejskich Dolnego Śląska do podjęcia aktywności na rzecz ochrony klimatu. Projekt będzie trwał prawie dwa lata, w tym czasie będziemy wspólnie realizować działania wzmacniające aktywność obywatelską i inspirujące do podejmowania decyzji i działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w skali lokalnej. Projekt ma wskazać na skutki zmian klimatu i konieczne działania, które mogą podejmować społeczności lokalne przy współpracy z np. z samorządami, szkołami czy organizacjami, ma pokazać także, że niezbędne jest włączenie mieszkańców w planowanie działań adaptacyjnych. 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • Szkolenia stacjonarne i zdalne przygotowujące liderów do realizacji zielono – niebieskich inicjatyw oraz podejmowania współpracy z samorządem, wzmacniające wiedzę w zakresie zmian klimatu i związanych z nimi wyzwań lokalnych. 
  • Debaty klimatyczne dla społeczności lokalnych podnoszące poziom wiedzy mieszkańców dotyczącej skutków zmian klimatu oraz możliwości podejmowania działań na ternie własnych posesji, osiedli, etc. A także spotkania z przedstawicielami samorządów, podmiotów komunalnych, organizacji mające na celu wypracowanie rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla gminy.
  • Realizacja zielono – niebieskich inicjatyw. W ramach grantu wesprzemy merytorycznie i finansowo 8 zielono – niebieskich inicjatyw, mogą to być nasadzenia na terenie alei śródpolnych, parków wiejskich, zieleń na terenach miejsc integracji lub rekreacji, modelowe ogrody deszczowe, ziołowe, rabaty bylinowe, gromadzenie wód opadowych, strefy retencyjne, etc. Działania te będą realizowane na terenach publicznych, przyszkolnych, sołeckich, gminnych.
  • Webinaria i konferencje podnoszące wiedzę z zakresu adaptacji do zmian klimatu i zielono – niebieskiej infrastruktury, udział w Sieci wsparcia dla klimatu, dla uczestników projektu i osób zainteresowanych tematyką. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Osoba odpowiedzialna: Sylwia Szatan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Active citizens fund logo AOFR

 

Rozpoczynamy realizację nowego projektu „Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu”. finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt ma zachęcać i mobilizować społeczności lokalne gmin wiejskich Dolnego Śląska do podjęcia aktywności na rzecz ochrony klimatu.

Projekt będzie trwał prawie dwa lata, w tym czasie będziemy wspólnie realizować działania wzmacniające aktywność obywatelską i inspirujące do podejmowania decyzji i działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w skali lokalnej.

Projekt ma wskazać na skutki zmian klimatu i konieczne działania, które mogą podejmować społeczności lokalne przy współpracy z np. z samorządami, szkołami czy organizacjami, ma pokazać także, że niezbędne jest włączenie mieszkańców w planowanie działań adaptacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- Szkolenia stacjonarne i zdalne przygotowujące liderów do realizacji zielono – niebieskich inicjatyw oraz podejmowania współpracy z samorządem, wzmacniające wiedzę w zakresie zmian klimatu i związanych z nimi wyzwań lokalnych.

- Debaty klimatyczne dla społeczności lokalnych podnoszące poziom wiedzy mieszkańców dotyczącej skutków zmian klimatu oraz możliwości podejmowania działań na ternie własnych posesji, osiedli, etc. A także spotkania z przedstawicielami samorządów, podmiotów komunalnych, organizacji mające na celu wypracowanie rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla gminy.

- Realizacja zielono – niebieskich inicjatyw. W ramach grantu wesprzemy merytorycznie i finansowo 8 zielono – niebieskich inicjatyw, mogą to być nasadzenia na terenie alei śródpolnych, parków wiejskich, zieleń na terenach miejsc integracji lub rekreacji, modelowe ogrody deszczowe, ziołowe, rabaty bylinowe, gromadzenie wód opadowych, strefy retencyjne, etc. Działania te będą realizowane na terenach publicznych, przyszkolnych, sołeckich, gminnych.

- Webinaria i konferencje podnoszące wiedzę z zakresu adaptacji do zmian klimatu i zielono – niebieskiej infrastruktury, udział w Sieci wsparcia dla klimatu, dla uczestników projektu i osób zainteresowanych tematyką.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Osoba odpowiedzialna: Sylwia Szatan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica