Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” rozpoczęła realizację projektu pn. „Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”. Ma on na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Doliny Dolnej Kwisy. W praktyce oznacza to utworzenie infrastruktury turystycznej, która nie zagrozi przyrodzie, należącej do obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”.

Opracowane zostaną również materiały informacyjno-edukacyjne do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie i do ścieżki przyrodniczo-krajobrazowej w parku w Kliczkowie. Powstaną też nowe trasy questingowe „Wyprawy Odkrywców”. Będą to ścieżki edukacyjne na trasie szlaku kajakowego, które będą w sposób innowacyjny i aktywny informować i edukować o walorach Doliny Dolnej Kwisy oraz Gminach położonych w jej granicach.

Partnerami projektu są Gmina Osiecznica, Gmina Żagań, Gmina Nowogrodziec, Nadleśnictwo Świętoszów, Nadleśnictwo Węgliniec, Nadleśnictwo Bolesławiec, Zamek Kliczków, Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie” oraz Firma Pont-Car – Spływy pontonowe. Projekt "Dla Kwisy dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” ze dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aktualności projektowe:

  • 2014.11.05 - Konsultacje Programu Ochrony
  • 2014.11_04 - Oznakowanie szlaku wodnego na Kwisie
  • 27.10.14 - II spotkanie dot. Koncepcji Przyjaznego Przyrody Użytkowania Szlaku Kajakowego
  • 27.10.07 - I spotkanoe dot. Koncepcji Przyjaznego Przyrodzie Uzytkowania Szlaku
  • 2014.01.22 - Spotkanie robocze dla partnerów projektu i zainteresowanych podmiotów - Zaproszenie

 

Zapytanie ofertowe, przetargi

  • 2015.04.23 - Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych
  • 2015.03.20 - Wyniki przetargu pisemnego na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą
  • 2015.03.12 - Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 19 marca
  • 2015.03.10 - Wyniki przetargu pisemnego na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą
  • 2015.03.02 - Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 10 marca
  • 2014.11.04 - Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 14 listopada
  • 2014/10/31 - Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 20.10.2014
  • 2014/10/25 - Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą
  • 2014/09/25 - Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych
  • 2014.02.10 - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. dokumentacji technicznej
  • 2014.01.30 - Zaproszenie do składania ofert


Wiecje informacji na stronie: www.kwisa.borydolnoslaskie.org

logo ok2

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica