logo 2

aZapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Wsparcie kierowanie jest do gmin położonych na terenie Polski zachodniej, południowej oraz centralnej  m.in. dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego. Wsparcie zostanie udzielone 20 gminom wybranym do udziału w projekcie. Bezpośrednim rezultatem projektu ma być wsparcie pogłębionych procesów konsultacji  w 20 gminach oraz udział pracowników gmin w szkoleniach podnoszących wiedzę z zakresu planowania przestrzennego.

W ramach projektu gmina otrzymuje:

 • wsparcie w zakresie zaplanowania i prowadzenia procesów konsultacji społecznych zapewniających aktywny udział mieszkańców. Pomoc jest realizowana przez doświadczonych specjalistów z zakresu konsultacji społecznych i planowania przestrzennego. Zakres i formy konsultacji mogą być dostosowane do ograniczeń związanych z COVID – 19,
 • przekazanie grantów finansowych na prowadzenie procesów konsultacji społecznych,
 • możliwość udziału w szkoleniach poszerzających wiedzę w obszarze planowania przestrzeni  i wymianę doświadczeń pomiędzy gminami biorącymi udział w projekcie

Wsparcie procesów konsultacji może być kierowane na dwóch etapach procedury planistycznej:

 • etap I okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a przekazaniem sporządzonego projektu do opiniowania przez właściwą komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wsparcie dotyczące I etapu zostanie udzielone co najmniej 15 gminom wybranym do udziału w projekcie,
 • lub  etap II okres pomiędzy wyłożeniem projektu miejscowego planu lub studium gminy do publicznego wglądu, a przekazaniem przygotowanego do uchwalenia projektu planu miejscowego lub studium gminy pod obrady Rady Gminy.

Gmina może otrzymać grant m.in. na:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach (prasa, Internet, media społecznościowe) w różnorodnych formach,
 • organizację stoiska informacyjnego, wydanie materiałów informacyjnych: plakatów, ulotek, broszur, banerów itd.,
 • prowadzenie badań ankietowych,
 • wynajęcie sal, poczęstunek,
 • prowadzenie spotkań, warsztatów
 • materiały warsztatowe, makiety, plansze, zdjęcia,
 • opracowanie raportu z konsultacji,
 • zakup sprzętu do prowadzenia konsultacji, m. in. rzutnik, ekran, laptop,
 • wynagrodzenie osób zaangażowanych w prowadzenie konsultacji,
 • dostosowanie zakresu i form konsultacji do ograniczeń związanych z COVID-19,
 • inne uzgodnione z Grantodawcą.

Wysokość przyznanej kwoty szacowana jest na etapie opracowania Indywidulanych Planów Konsultacji, przy uwzględnieniu zaplanowanej liczby technik konsultacji, skali działań i potrzeb grupy docelowej. Preferowane są techniki umożliwiające aktywny udział mieszkańców, organizacji i innych podmiotów działających na terenie gminy. Z grantu nie można finansować sporządzania planu miejscowego lub studium gminy, w tym w zakresie ich ustawowo obligatoryjnego opiniowania i uzgadniania.


Maksymalna wysokość grantu na prowadzenie procesów konsultacji to 24 tyś. zł. Zainteresowane gminy prosimy o przesyłanie wypełnionego  formularza zgłoszeniowego  do udziału w projekcie, który jest  dostępny poniżej na stronie projektu. Po wypełnieniu zgłoszenia odbywa się spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy/Miasta w trakcie którego, gmina zostaje zapoznana z projektem, ustalany jest zakres konsultacji. Gminy kwalifikowane są do projektu na podstawie formularza aplikacyjnego. Grantodawca zapewnia pomoc w zaplanowaniu procesów konsultacji oraz ich prowadzeniu. Prosimy zapoznać się z zaproszeniem do udziału w projekcie, formularzem zgłoszeniowym oraz procedurą rekrutacji.

Gminy wyłonione do udziału w projekcie:

Informujemy, że w ramach realizacji projektu pn. "Bliska przestrzeń" zostały wyłonione następujące  gminy, które otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe na prowadzenia procesów konsultacji społecznych zapewniających aktywny udział mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego: gmina Niegosławice, Miłkowice, Legnickie Pole, Udanin, Lądek Zdrój, Gromadka, Niechlów, Męcinka, Krotoszyce, Prochowice, Paszowice, Wojcieszów, Olszyna, Przeworno, Strzelin, Międzybórz, Borów, Lewin Kłodzki.

Kontakt w sprawie projektu: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl, Irena Krukowska-Szopa, tel. 600 276 829, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Maciej Zawierucha tel. 606 571 682 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partner Projektu: Biuro Urbanistyczne „Ecoland”, Marek Wiland, tel. 601 740 224 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Logo 1

przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach (prasa, Internet, media społecznościowe) w różnorodnych formach,
organizację stoiska informacyjnego, wydanie materiałów informacyjnych: plakatów, ulotek, broszur, banerów itd.,
prowadzenie badań ankietowych,
wynajęcie sal, poczęstunek,
prowadzenie spotkań, warsztatów
materiały warsztatowe, makiety, plansze, zdjęcia,
opracowanie raportu z konsultacji,
zakup sprzętu do prowadzenia konsultacji, m. in. rzutnik, ekran, laptop,
wynagrodzenie osób zaangażowanych w prowadzenie konsultacji,
dostosowanie zakresu i form konsultacji do ograniczeń związanych z COVID-19,
inne uzgodnione z Grantodawcą.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica