Program skierowany do nauczycieli szkolnych z terenu Dolnego Śląska. Jego celem jest podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie.

Program Fundacji pod hasłem Akademia Przyrodnicza, ma na celu aktywizację i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć na terenach przyszkolnych i na obszarach chronionych z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, zachęca nauczycieli do uważnego obserwowania przyrody i udziału w zajęciach terenowych.

Główne działania programu to warsztaty tematyczne dla nauczycieli i edukatorów z edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

W ramach programu nauczyciele uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie aktywnych metod edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, zostają przygotowani do pracy z uczniami w nowy, interesujący sposób, poprzez gry i zabawy przyrodnicze. Głównym celem szkoleń jest pokazanie nauczycielom możliwości prowadzenia lekcji przyrody w każdym miejscu, nawet w najbliższym otoczeniu szkoły.

Finansowanie WFOŚiGW

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica