Celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej oraz wiedzy legnickich seniorów w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz zieleni i łagodzenia zmian klimatycznych w Legnicy.

Cel projektu: Podniesienie aktywności obywatelskiej oraz wiedzy legnickich seniorów w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz zieleni i łagodzenia zmian klimatycznych w Legnicy
Czas realizacji:
 I - VII 2017
Finansowanie: ASOS 2014-2020

Projekt skierowany jest do seniorów z Miasta Legnica. Będzie realizowany w przestrzeni Miasta Legnica i będzie trwał 7 miesięcy, działania projektu będą kontynuowane również po jego zakończeniu przy wsparciu samorządu lokalnego.

Główne działania projektu:

 • otwarta debata na temat idei włączania seniorów w kreowanie zielonych przestrzeni sąsiedzkich,
 • organizacja konkursu na zielone inicjatywy sąsiedzkie,
 • przygotowanie seniorów do wdrożenia zielonych inicjatyw sąsiedzkich
 • wyjazd studyjny,
 • warsztaty planowania zielonych przestrzeni,
 • realizacja inicjatyw przez seniorów przy współpracy z mieszkańcami – wykonanie zazieleniania ogródków przed kamienicami, mikroprzestrzeni przed blokami, skwerków i miejsc spotkań,
 • przygotowanie seniorów do opieki nad miejscami nasadzeń,
 • upowszechnienie idei zakładania sąsiedzkich stref zieleni wśród innych grup seniorów,
 • zmobilizowanie samorządu miejskiego do kontynuowania działań w kolejnych latach jako modelowego rozwiązania aktywizacji seniorów,
 • otwarte spotkanie seniorów z Legnicką i Miejską Radą Seniorów, Prezydentem Miasta i przekazanie rekomendacji,
 • propagowanie projektu w mediach, na stronach internetowych.

asos klimat

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica