Projekt „Story line aproach-współpraca uczniów szkół zawodowych i pracodawców w poszukiwaniu rozwiązań dla klimatu” ma na celu:

  • przeniesienie doświadczeń konkretnej metody dydaktycznej polegającej na rozwijaniu współpracy szkół zawodowych i pracodawców w zakresie realizacji praktycznych działań związanych z odnawialnymi źródłami energii i rozwiązaniami energooszczędnymi,
  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii i rozwiązań energooszczędnych w życiu codziennym i funkcjonowaniu firm,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy grupami szkolnymi z Polski, Czech i Słowacji.

Projekt realizowany w okresie XI 2013- IX2015r. na terenie dolnośląskich szkół zawodowych, szkół czeskich i słowackich. I etap realizacji XII-2013 do IX 2014, drugi etap realizacji XI 2015-V 2015.

Szkoły biorące udział w I etapie:

  • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy
  • Technikum nr 1/ CKZiU w Legnicy
  • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
  • Zespół Szkół Zawodowych w Lubinie


Pierwszy etap realizacji projektu został zakończony podczas konferencji podsumowującej pn. „Edukacja dla klimatu”, która odbyła się w dniu 30 września, w Hotelu Sękowski. Na konferencje zaproszono przedstawicieli szkół wszystkich szczebli nauczania, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, technicznych, koordynatorów szkolnych zbiórek surowców jak i przedstawicieli szkół i przedszkoli oraz instytucji i firm współpracujących przy realizacji projektu Leonardo da Vinci.

dsc06755 dsc06787

Głównymi celami konferencji było:

  • propagowanie praktycznych rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących energie odnawialne w placówkach szkolnych Dolnego Śląska,
  • nowe metody edukowania o zmianach klimatycznych,
  • zaprezentowanie praktycznych rozwiązań energooszczędnych wypracowanych przez szkoły ponadgimnazjalne dla partnerów publicznych i firm,
  • jak Legnica chroni klimat – organizacja systemu segregacji odpadów na terenie miasta. 

dsc06862 dsc06873

Zjawiło się ponad 60 osób. Uczestnicy byli pod wrażeniem prezentacji szkół, profesjonalnego przygotowania i propozycji rozwiązań energooszczędnych przygotowanych przez uczniów dla partnerów projektów szkolnych. W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli problem edukacji dorosłych oraz wspólnie zaproponowali praktyczne rozwiązania.


Drugi etap rozpoczął się w styczniu 2015. Główne działania:

  • spotkanie organizacyjne dla szkół biorących udział w projekcie, czas realizacji II 2015;
  • praca uczniów nad poszukiwaniem i wdrożeniem rozwiązań energooszczędnych dla wybranych pracodawców/klientów ( podmioty publiczne, gospodarcze, organizacje pozarządowe). Grupy uczniowskie po 10 os. przy wsparciu eksperta oraz pod opieką nauczyciela wypracowują rozwiązania dla klientów w zakresie rozwiązań energooszczędnych, rozwiązań termo-modernizacyjnych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z zakresu recyclingu odpadów, kształtowania przestrzeni, zmniejszania oddziaływania hałasu; Czas realizacji I 2015-IV 2015;
  • grupy uczniowskie biorą udział w warsztatach wykorzystania odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym; zaplanowany 1 dniowy wyjazd do ośrodka edukacyjnego w którym zostaną zaprezentowane te rozwiązania; Czas realizacji III-IV 2015;
  • konferencja prezentująca opracowane rozwiązania przez grupy uczniów dla pracodawców/klientów, 1 dniowa konferencja w trakcie której spotykają się uczniowe, nauczyciele, eksperci, klienci; Czas realizacji III 2015;
  • międzynarodowa konferencja wymiany doświadczeń dla grup szkolnych z Polski, Czech i Słowacji wraz z ewaluacją projektu; Czas realizacji IV-V 2015;
  • przekazanie uczestnikom projektu podręcznika metodologicznego.


Projekt realizują:

Partner projektu, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” http://archiwum.zielonaakcja.pl/ Polska
Lider projektu, organizacja Sever: http://sever.ekologickavychova.cz/ Czechy
Partner projektu, organizacja Sosna: http://www.sosna.sk/ Słowacja

Więcej informacji można znaleźć na stronach:


Kontakt:

Projekt „Współpraca uczniów szkół zawodowych i pracodawców w poszukiwaniu  rozwiązań dla klimatu”
Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie/Transfer innowacyjnych projektów

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

eu flag llp pl 01 aLogo FEZA  logo sever nove sosna

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica