Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na samorządy osiągnięcie wysokich poziomów recyclingu odpadów do 2020 r. Oznacza to konieczność prowadzenia systematycznych i efektywnych działań informacyjnych i edukacyjnych kierowanych do mieszkańców. Fundacja „Zielona Akcja” od wielu lat wspiera gminy w podnoszeniu jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców, zachęcając również do ograniczania odpadów i stosowania zasad 3R.

Oferta na prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych w zakresie odpadów

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie planowania i realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami.

Odbiorcy działań: samorządy, społeczności lokalne, szkoły, podmioty publiczne

W ramach niniejszej oferty proponujemy wsparcie przy projektowaniu i realizacji następujących elementów kampanii:

 1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży:
  Warsztaty mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie postępowania z odpadami, zachęcenie do proekologicznych zachowań i postaw, edukowanie poprzez zabawę.
  Zakres i czas warsztatów oraz grupa docelowa do indywidualnego ustalenia.
  Przykładowy program warsztatów:
  • podstawowe definicje, m.in. recykling, segregacja odpadów, etc.
  • Jakie odpady na co dzień powstają w naszych domach, z czego są zrobione?
  • Co się dzieje z odpadami po tym jak je wyrzucimy?
  • Korzyści z segregowania odpadów.
  • Największe zagrożenia dla nas i przyrody, m.in. odpady niebezpieczne, dzikie wysypiska, spalanie śmieci, etc.
  • Bank pomysłów! Co zrobić aby śmieci było mniej.

   Zajęcia prowadzone w formie angażującej, interaktywnej, warsztatowej z udziałem uczniów.

 2. Warsztaty i spotkania informacyjne dla mieszkańców:
  Spotkania mają na celu podniesienie świadomości dot. problemu odpadów oraz promowanie prawidłowej, nawykowej segregacji odpadów i zachęcanie mieszkańców do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczania ich ilości.
  Zakres i czas warsztatów oraz grupa docelowa do indywidualnego ustalenia.
  Przykładowy program warsztatów:
  • Dlaczego odpady to obecnie największy problem ekologiczny w naszym kraju - dostarczenie aktualnych informacji o gospodarce odpadami w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym.
  • Segregowanie odpadów
  • Nowy system gospodarowania odpadami w Polsce – korzyści i wady – dyskusja
  • Szkodliwość palenia odpadów w piecach domowych, dzikich wysypisk
  • Jak ograniczyć coraz większą ilość śmieci? Kompostowanie.

   Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie interaktywnej, połączone z dyskusją i warsztatem.

 3. Wsparcie przy tworzeniu materiałów drukowanych poświęconych odpadom:
  Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład oraz druk materiałów informacyjno – edukacyjnych poświęconych odpadom. M.in.:
  • informatory, poradniki
  • broszury
  • ulotki
  • plakaty
  • kalendarze
  • inne

   Zakres publikacji, nakład oraz grupa docelowa do indywidualnego ustalenia.

   Wydanie materiałów informacyjno – edukacyjnych ma na celu m.in. zmotywowanie do prawidłowego postępowania z odpadami, szerokie informowanie o funkcjonującym systemie, o zasadach prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, funkcjonowaniu PSZOK, etc.

 4. Wsparcie przy modernizacji istniejących i tworzenie nowych stron internetowych poświęconych odpadom:
  Zakres merytoryczny, układ oraz wygląd graficzny strony do indywidualnego ustalenia.
  Przykładowa zawartość strony:
  • harmonogram odbioru odpadów, harmonogram zbiórek akcyjnych i mobilnych PSZOK,
  • informacja o stanie gospodarki odpadami, ilość odpadów wysegregowanych przez mieszkańców, ilość odpadów przekazanych do recyklingu/odzysku, informacje o funkcjonowaniu PSZOK. 
  • różne rodzaje odpadów, jak postępować z odpadami opakowaniowymi i problemowymi (popiół, organiczne i zielone, leki, ZSEE), co się dzieje z odpadami, dlaczego warto segregować
  • jak właściwie segregować odpady
  • jak zmniejszyć ilość odpadów – hierarchia postepowania z odpadami 
  • czyste powietrze- niska emisja
  • dzikie wysypiska 
  • przydomowe kompostowanie 
  • dla placówek oświatowych – metody aktywnej edukacji ekologicznej, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży
  • najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców i odpowiedzi udzielane przez specjalistów
  • inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.

   Proponujemy także wsparcie przy modernizacji już istniejących stron www, m.in. korekta graficzna, poszerzenie istniejących funkcji, dostosowanie strony do potrzeb odbiorców, etc.

 5. Fundacja oferuje także pomoc w poszukiwaniu źródeł dofinansowania zadań związanych z edukacją odpadową oraz wsparcie w pisaniu wniosków o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do konkursów ofert realizacji zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego m.in. z art. 19a.

Doświadczenie: realizacja licznych kampanii i projektów edukacyjnych w zakresie postępowania z odpadami, wsparcie 60 samorządów we wdrażaniu segregacji odpadów.

Kontakt Joanna Woźnicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.76 86 294 30
Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica