Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” realizuje projekt pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu” Projekt skierowany  jest do uczniów klas V-VIII oraz uczniów szkół średnich. Jego celem jest pokazanie jak przyroda reaguje na zmiany klimatu oraz zachęcenie do działań w najbliższym otoczeniu szkoły.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach terenowych prowadzonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Chełmy, w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy oraz w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Planują również przy pomocy naszych edukatorów małe projekty, które mogą być dobrym przykładem łagodzenia zmian klimatu, np.: posadzenie drzew, krzewów, rodzimych odpornych na susze, założenie rabaty ziołowej, założenie zielonej ściany, gromadzenie wód deszczowych przy szkole lub w okolicy. Te działania powinny być związane z prowadzonymi obserwacjami w terenie. W ramach projektu grupy szkolne otrzymują materiały edukacyjne, możliwość dojazdu i wdrożenia małego projektu (przewidziane jest niewielkie dofinansowanie), opiekę edukatorów. Więcej informacji na stronie projektu.

 

FEZA logotyp na środki trwałe 8 x 4 cm

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica