Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”  zaprasza do złożenia oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1) na: „Sukcesywną dostawę materiałów biurowych” – wymienionych w formularzu oferty, w ramach realizacji projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”, finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

FE IS RGB 1

 

 

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica