NABÓR OFERENTÓW DO REALIZACJI USŁUGI pn.: Opracowanie i wdrożenie elektronicznych narzędzi informatycznych do konsultacji społecznych dla gmin z zakresu planowania przestrzennego.

Termin składania ofert: do dnia 23.10.2019 r. do g. 12.00.

Nazwa zamawiającego: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z/s w Legnicy (59-220) Al. Orła Białego 2.

 

Zaproszenie do złożenia oferty. Sprawdź wymagania i niezbędne dokumenty.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica