Fundacja zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: animator wycieczki edukacyjnej w dn.30.10.2020r w ramach realizacji projektu „Dla pszczół transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających“

W załączeniu treść zapytania wraz z formularzem ofertowym

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica