Zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: przygotowanie 4 materiałów elearningowych dla pracowników gmin i społeczności lokalnych w ramach realziacji projektu „Dla pszczół –  transgraniczna wspołpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów  zapylających“

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica