Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie sadzonek drzew - 100 szt jabłoni niskopiennych, dostawa oraz posadzenie na terenie Gminy Męcinka. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających“ finansowanego w ramach Programu Współpracy Polska –Saksonia 2014-2020.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00, w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), osobiście.

W załączeniu dokumenty do pobrania:

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica