Zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: Zakup sadzonek drzew: owocowych – 95 sztuk różne gatunki (grusza – 30 szt., czereśnia – 30 szt., jabłoń -35 szt.), oraz lipa-5 szt., dostawa oraz posadzenie zgodnie ze sztuką na terenie Gminy Bolków.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających“ finansowanego w ramach Programu Współpracy Polska –Saksonia 2014-2020.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica