Zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie ankiety, prowadzenie badań, opracowanie podsumowania i raportu z badań na terenie obszaru transgranicznego Polska Saksonia w ramach realizacji projektu „WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym“ finansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 12.03.2021r o godz. 16.00

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica