Interreg logo imgw AA FEZA logo

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.:

1. opracowanie graficzne i skład oraz druk folderu o małej retencji,
2. druk broszury edukacyjnej

w ramach realizacji projektu „”WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym”

WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion
PLSN.04.01.00-14-0152/19

wikt

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica