Zapraszamy do składanie ofert na Usługę
sadzenia drzew w miejscowościach Kowary, Wolimierz, Wądroże Wielkie, Paszowice w ramach projektu „Dla pszczół - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Polska– Saksonia 2014-2022, nr PLSN.04.01.00-02-0109/18.
 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica