Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych z zakładania ogrodów oraz założenie ogrodu przyjaznego owadom w ramach realziacji projektu „WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym“.

Działania będą realizowane na terenie trzech placówek oświatowych SP w Miszkowicach, SP nr 5 w Jaworze oraz SP nr 3 w Jaworze. Ogrody przy placówkach oświatowych mają powstać na podstawie Załączników zamieszczonych w mailu. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13 kwietnia 2022r.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica