W wyniku uczestnictwa Rady Seniorów gminy Podgórzyn w zorganizowanym przez Fundacje Ekologiczna "Zielona Akcja" szkoleniu sfinansowanym ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności pt.: "Obywatelska Szkoła Seniora",  Rada, na zorganizowanych przez siebie i moderowanych przez Fundacje warsztatach planowania inicjatyw, stworzyła scenariusz działania oraz określiła koszt jego realizacji, co pozwoliło stworzyć przestrzeń do aktywności dla seniorów zamieszkujących teren gminy Podgórzyn.
Zaplanowane inicjatywy miały tytuł: "Muzykoterapia Seniorów Gminy Podgórzyn. Poprzez śpiew, piosenkę i taniec walczymy ze skutkami pandemii" oraz "Poprawa kondycji zdrowotnej Seniorów po okresie cowidowym w oparciu o kąpiele lecznicze Termy".
Działania objęły swoim zasięgiem teren 9 miejscowości należących do Gminy. Urządzono Bal Seniora oraz rozdysponowano 40 voucherów na kąpiele lecznicze.
Ogółem w inicjatywie uczestniczyło około 120 osób, w tym: w spotkaniu organizacyjnych 20 osób – dwoje z urzędu Gminy Podgórzyn, w inicjatywie bal seniora 60 osób, nie wliczając w to starosty powiatu karkonoskiego, wójta Gminy Podgórzyn i panie z Urzędu gminy, które obsługiwały spotkanie. We wszystkich tych zamierzeniach uczestniczyła Rada Seniorów Gminy Podgórzyn, Sołtysi i Rady Sołeckie większości miejscowości (KGW z Miłkowa, Staniszowa, Podgórzyna, Ściegien), a także dwa zespoły wokalno instrumentalne: Kosówki i Szafiry.
Urząd Gminy Podgórzyn udostępnił pomieszczenia na organizację balu seniora, a prawie 20 Seniorów własną pracą i z własnych częściowo środków przygotowywało smakołyki.
Seniorzy podsumowali te działania zdaniem: " nasze odczucie jest takie, że te inicjatywy ponownie pobudziły Seniorów do działania i dalej będziemy się starali, aby rozpalony ogień tlił się nie tylko małym płomieniem, a zapłonął na stałe..."

stopka

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica