interreg PL SGminy Paszowice, Kowary, Wolimierz i Wądroże Wielkie, uczestnicy naszego projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających", współfinansowanego ze środków Interreg Polska-Saksonia, właśnie zyskały nowe miejsca przyjazne zapylaczom – ważne enklawy przyrodnicze dla dzikich pszczół. 

Blisko 100 drzew w każdej gminie zostało posadzonych zapewniając miejsce bytowania owadów na terenach miejskich, wiejskich.  

W Paszowicach posadzono lipy drobnolistne, które mają stworzyć w przysżłosci pasieczysko na terenie dawnej żwirowni. Teren nasadzeń był bardzo wymagający, miejmy nadzieję, że drzewa dobrze się przyjmą! W Kowarach posadzono także lipy drobnolistne tworząc zielone skwery i aleje w różnych częściach miasta. W Wądrożu Wielkim powstało mini arboretum z nektarodajnymi gatunkami drzew, głównie klonów zwyczajnych, klonów polnych, lip drobnolistnych, głogów pośrednich, a także dereni jadalnych. W Wolimierzu stworzono społeczny sad edukacyjny, posadzone zostały drzewa owocowe tj. jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie i brzoskwinie.

 

Gminy Paszowice, Kowary, Wolimierz i Wądroże Wielkie, uczestnicy naszego projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających", współfinansowanego ze środków Interreg Polska-Saksonia, właśnie zyskały nowe miejsca przyjazne zapylaczom – ważne enklawy przyrodnicze dla dzikich pszczół. 

Blisko 100 drzew w każdej gminie zostało posadzonych zapewniając miejsce bytowania owadów na terenach miejskich, wiejskich. 

W Paszowicach posadzono lipę drobnolistną, co było dobrym pomysłem, ponieważ drzewo te dobrze przyjmuje się w trudnym terenie jakim jest dawna żwirownia.

W Kowarach posadzono także lipę drobnolistną tworząc zielone skwery w różnych częściach miasta.

W Wądrożu Wielkim powstało mini arboretum z nektarodajnymi gatunkami drzew, głównie klonów zwyczajnych, klonów polnych, lip drobnolistnych, głogów pośrednich, a także dereni.

W Wolimierzu stworzono społeczny sad edukacyjny, posadzone zostały drzewa owocowe tj. jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie i brzoskwinie.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica