Fundacja „Zielona Akcja” od wielu lat wspiera oddolne inicjatywy sadzenia drzew i tworzenia przyjaznych siedlisk dla zapylaczy.
Działania te funkcjonują w formie Banku drzewek w ramach którego łączymy darczyńców ( społecznie odpowiedzialny biznes oraz osoby fizyczne) oraz zainteresowane nasadzeniami społeczności lokalne.

„Bank Drzewek” jest inicjatywą, która ma za zadanie gromadzenie środków finansowych na zakup sadzonek drzew i krzewów. Rośliny są przekazywane społecznościom lokalnym, szkołom, organizacjom, które wolontarystycznie posadzą je w swojej okolicy. „Bank Drzewek” gromadzi również informacje o miejscach nasadzeń oraz umożliwia nawiązywanie relacji między darczyńcami, a obdarowanymi. W ramach "Banku Drzewek" do tej pory udało posadzić się ponad 6000 drzew.

Idea „Banku Drzewek” pojawiła przy okazji realizacji przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” projektów związanych z ochroną zadrzewień. Bardzo dużym powodzeniem wśród społeczności lokalnych cieszyły się akcje sadzenia drzew i krzewów. Chcemy tę działalności rozwijać, przy zaangażowaniu przedsiębiorstw, samorządów i organizacji.

Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych była jedną z pierwszych firm, które aktywnie włączyły się w akcje sadzenia drzew w ramach Programu "Band Drzewek". Przedstawiciele firmy zaoferowali przekazanie środków potrzebnych na zakup kilkuset sadzonek drzew. Zaproponowali również ogłoszenie wśród swoich pracowników plebiscytu na wybór miejsc nasadzeń. W ten sposób drzewka pojawiły się przy Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim oraz na terenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim.

Od początku powstania Programu "Banku Drzewek", Fundacja wspiera partnerstwa na rzecz drzew, pomagając odtwarzać nasadzenia przy drogach, tworząc nasadzenia śródpolne i zazieleniając tereny publiczne na obszarze wsi i miast Dolnego Śląska. Sadzone są gatunki rodzime: m.in. lipy, dęby, klony, wierzby oraz drzewa owocowe w starych odmianach. Oprócz zakupu materiału nasadzeniowego, Fundacja pomaga również w planowaniu nasadzeń, tak aby wykonana zieleń komponowała się z lokalnym krajobrazem i spełniała określone funkcje.

Głównymi celami "Banku Drzewek" są:

 • gromadzenie środków finansowych lub materiału do nasadzeń przekazywanych przez darczyńców,
 • gromadzenie informacji o miejscach nasadzeń,
 • umożliwianie nawiązywania relacji pomiędzy darczyńcami a obdarowanymi.

Zapraszamy firmy do wpłacania środków na konto „Banku Drzewek”

Obecnie odpowiedzialny społecznie biznes coraz częściej uczestniczy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dobro­wolne działania firm przyczyniają się harmonijnego współistnienia człowieka ze środowiskiem naturalnym. Bardziej aktywne zaangażowanie przedsiębiorstw, w działania proekologiczne wpływa na poprawę ich wizerunku. Z tego względu coraz częściej i w coraz większej skali podejmowane są inicjatywy pozaprodukcyjnej aktywności przedsiębiorstw. Zależy nam, aby nasze działania przynosiły obopólne korzyści, zarówno dla firm jak i dla bezpośrednich beneficjentów jakimi będą społeczności lokalne. Oferujemy przystępującym do współpracy z Fundacją firmom szereg wspólnych działań marketingowych, a także edukacyjnych, które skierowane będą do otoczenia i personelu. Dzięki zgromadzonym środkom będziemy mogli pomóc wszystkim, którzy chcą sadzić drzewa, chroniąc w ten sposób dolnośląski krajobraz.

Korzyści dla firm:

 • Finansowanie zakupu drzew przeznaczanych do nasadzenia przez społeczności lokalne.
 • Promocja darczyńcy na stronie internetowej Fundacji, a także promocja wśród społeczności lokalnych.
 • Wsparcie budowania wizerunku firmy społecznie i środowiskowo odpowiedzialnej.
 • Poprawa stanu środowiska, wzbogacenia krajobrazu i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
 • Możliwość odpisania darowizny od podatku.

Wybrane akcje sadzenia drzew:

W 2020 r. dzięki inicjatywie mieszkańców i gminy Leśna posadzono 100 szt.lip.

W 2019 r. Stowarzyszenie Ekorama siłami swoich rowerzystów posadziło 3 platany i 5 grabów w Legnicy.

Nawet niewielkie kwoty wpłacane na konto „Banku Drzewek” umożliwiają prowadzenie nasadzeń. Koszt posadzenia jednego drzewa wynosi ok. 200-400 złotych w zależności od gatunku. Jest to koszt dużej, szkółkowanej sadzonki z bryłą korzeniową, a także palików.

Jeśli chcą Państwo wspomóc sadzenie drzew lub krzewów chętnie pomożemy! To bardzo korzystne działania łagodzące skutki zmian klimatu.

Dane do przelewu:

Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja” ul. Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
18 1020 3017 0000 2702 0019 6238


Wybrane akcje sadzenia drzew

 • W 2016r. w Krukowie wokół boiska sportowego i terenu rekreacyjnego posadzono 24 lipy, klony i wiśnie. Mieszkańcy Krukowa samodzielnie nasadzili drzewka, a następnie odbyło się ognisko integracyjne. W ten sposób wieś Kruków wykorzystuje tereny publiczne do stworzenia stref przyjaznych owadom zapylającym i ptakom.
 • W 2015r. w Wyszęcicach posadzono 2 okazałe drzewa na pamiątkę zawarcia sakramentu małżeństwa. Drzewka sponsorowali koledzy z pracy Pana Młodego. Pannie Młodej zadedykowano wierzbę, a Panu Młodemu dąb.
 • W 2015r. w Lubiążu najwięcej drzew posadzono przy ul. Nadodrzańskiej, w parku oraz przy pobliskim kościele i placu zabaw, a także przy ul. Kolejowej, Piastowskiej, ks. Bolesława Wysokiego, Willmanna, na terenie szkoły podstawowej oraz na Wzgórzu Trzech Krzyży. Prace przebiegały w kilku etapach, wcześniej zakupione rośliny zostały zadołowane, a następnie posadzone i sukcesywnie podlewane. Ciepła pogoda sprzyjała szybkiemu rozwojowi liści i kwiatów, które szybko pojawiły się na gałązkach posadzonych drzew.
 • W 2014 r. w Szczedrzykowicach drzewami obsadzono m. in. plac zabaw oraz świetlicę, a także boisko sportowe oraz pobliski teren przy osiedlu. Drzewa posadzili wspólnymi siłami mieszkańcy oraz pracownicy gminy Prochowice.
 • W 2012r., z inicjatywy firmy Toshiba drzewka pojawiły się przy Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim oraz na terenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim. W sumie posadzono kilkaset drzewek.

Nawet niewielkie kwoty wpłacane na konto „Banku Drzewek” umożliwiają prowadzenie nasadzeń. Koszt posadzenia jednego drzewa wynosi ok. 220 złotych. Jeśli chcą Państwo sadzić drzewa, chętnie pomożemy! Razem możemy to zrobić lepiej !

 

Pliki do pobrania
Download this file (Oferta - Bank Drzewek - REGULAMIN_BANKU_DRZEWEK.doc)Regulamin \"Banku Drzewek\"

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica