22 września warsztat planistyczny

22 września w Chojnowie odbył się warsztat planistyczny związany z realizacją zielono – niebieskiej inicjatywy. Liderki z Fundacji Gramineae oraz uczestnicy spotkania zaproponowali lokalizację przy basenie i Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. W trakcie wizyty w terenie wraz z architektem krajobrazu wspólnie ustalono, że w tym miejscu powstanie park kieszonkowy przyjazny owadom zapylającym. Zaplanowano przebieg i harmonogram prac związany z realizacją inicjatywy.

 

5 lipca w Domu Schrama w Chojnowie odbyła się debata z mieszkańcami.

Spotkanie obejmowało kwestie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście oraz problemów związanych ze zmianami klimatu, wzięły w nim udział 23 osoby.

Prowadzący spotkanie architekci krajobrazu Marta Marzec oraz Jakub Józefczuk omówili rolę zadrzewień w adaptacji do zmian klimatu, dobór gatunków, projektowanie nasadzeń i pielęgnacji roślin, przedstawili przykłady zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązania i dobre praktyki, jakie można stosować w miastach.

Uczestnicy dyskutowali o możliwościach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie, na którym w ramach projektu pn.: „Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu” Fundacja Gramineae przy współpracy z Urzędem Miejskim w Chojnowie planuje stworzyć modelowy ogród z rabatami kwitnących bylin przyjazny owadom zapylającym.

Mieszkańcy wskazali także rekomendowane lokalizacje oraz jakie działania można podjąć w mieście aby minimalizować skutki zmian klimatu.  

 

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica