Zielona ściana w Przemkowie

Przemkowska grupa nieformalna „Wspólnymi siłami” w ramach realizacji zielono – niebieskiej inicjatywy wykonała odbrukowanie uszczelnionej nawierzchni wzdłuż betonowego muru, zamontowała betonowe obrzeża oraz zbiornik wraz z instalacją do gromadzenia wody deszczowej, przygotowała odpowiednie podłoże dla roślin oraz utworzyła rabatę z roślinami pnącymi o długości 35 mb.

Inicjatywa ma za zadanie przeciwdziałanie szybkiemu spływowi wód opadowych do kanalizacji z uszczelnionej powierzchni, która zwiększa ryzyko podtopień i powodzi. Wykonano nawierzchnię przepuszczalną z roślinami pnącymi, które będą asymilować wodę opadową. Pnącza użyte do stworzenia rabaty to bluszcz pospolity Hedera Helix, a także wybarwiające się odmiany takie jak Variegata i Gold Heart, które urozmaicą zieloną ścianę. Są to gatunki okrywowe, zimozielone, atrakcyjne dla owadów zapylających, zielona ściana będzie sprzyjała bioróżnorodności. Zaletą stworzenia zielonej ściany jest również to, że osłoni miejsce o nieatrakcyjnym wyglądzie, poprawi mikroklimat, będzie filtrowała zanieczyszczenia.

 

 

W Przemkowie odbył się warsztat planowania inicjatywy.

7 osób wraz z architektem krajobrazu planowało realizację zielonej ściany z funkcją retencji wód deszczowych.

Zielono – niebieska inicjatywa obejmie teren przy Przemkowskim Ośrodku Kultury. Przy budynku znajduje się wysoki, betonowy mur, nawierzchnia wokół to kostka brukowa. Znaczne uszczelnienie nawierzchni sprzyja szybkiemu odpływowi wód opadowych do kanalizacji. Przemkowska grupa nieformalna „Wspólnymi siłami” zaplanowała stworzenie w tym miejscu zielonej ściany, projekt obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni w obrębie pasa o szerokości około 40 cm. wzdłuż muru, przygotowanie odpowiedniego podłoża dla roślin pnących, posadzenie roślin i montaż zbiornika na pozyskiwanie wody opadowej.

 

24.06.2021r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyła się zielono niebieska debata dla mieszkańców.
19 uczestników dyskutowało o problemie zmian klimatu, jego skutkach dla miasta oraz o możliwościach podejmowania działań adaptacyjnych do tych zmian. Debatę poprzedziła prezentacja dotycząca zmian klimatu. Mieszkańcy w trakcie dyskusji wskazali w obszarze miasta i okolic następujące problemy oraz lokalizacje, które wymagają podjęcia działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Problemy:

 • zabudowane centrum
 • zaniedbana zieleń
 • likwidacja stawów: przy młynie ulica Strumykowa/Stawowa, likwidacja stawu karpiowego
 • klin w centrum (Plac Wolności), są dwie lipy

Park kieszonkowy: ok. 6 ławeczek, krzewy, klomb z bylinami, zacienienie ławeczek: frejaże lub pergole.Plac zabaw: Przedszkole Publiczne nr 1 – jest jedno drzewo, posadzenie kilku drzew, posadzenie wysokich krzewów, renowacja trawnika, podniesienie wysokości koszenia, przy śmietnikach (ul. Kościuszki) – łąka kwietna, maskowanie śmietników – zielona ściana, zielona ściana przy ławeczkach. Zieleniec przed Urzędem Miasta: byliny + zioła? Ściana zielona między Urzędem a sklepami i parkingiem: odmalowanie pasa parkingu, nasadzenie krzewów, okręgi na parkingu – byliny, mur obok Pepco – pnącza. Między targowiskiem a Biedronką (InterMarche) park kieszonkowy (ławeczki + zieleń), toaleta publiczna!

Park Przemków: łąka kwietna, ograniczenie koszenia, rewitalizacja parku pod dostosowanie do zmian klimatu.
W centrum toaleta publiczna: otwarta
Osłonięcie zielenia pszoków

KARPIE

 • Miejsce po stawie: odnowa przepustów, przywrócenie stawu, ławeczki, plac zabaw. Miejsce integracji mieszkańców nad stawem.
  Zagospodarowanie miejsc pod świetlicą: krzewy, byliny, np. rabatowe róże

ŁĘŻCE

 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy

PIOTROWICE

 • Plac zabaw: drzewa + krzewy wysokie (zacienienie)
 • Pomnik przy dębie – wyodrębnienie z dzikiego drzewostanu: klomb bylinowy, ławeczka + tablica informacyjna.


HUTA PRZEMKÓW

 • plac koło przystanku ul. Szkolna/Kolejowa
 • przy blokach łąka kwietna
 • Dino: zieleń + ławeczki
 • teren między ADM a blokami: park kieszonkowy – pozostawienie rosnących drzew, uporządkowanie terenu – wywóz gruzu
 • platforma widokowa: ławeczki lub stoły
 • kąpielisko - rewitalizacja

 

 

Odbetonowywanie

Pliki do pobrania
Download this file (Przemkow_projekt.pdf)Przemkow_projekt.pdf

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica