Warsztat w Byczynie

14 września w Byczynie (woj. opolskie) odbył się warsztat planistyczny oraz debata z mieszkańcami.

W debacie wzięło udział 15 mieszkańców miasta. W trakcie prezentacji prowadzący omówili zagadnienia związane ze zmianami klimatu i możliwości przeciwdziałania im poprzez realizowanie zielono – niebieskich inicjatyw, prezentacja objęła również dobre praktyki takich inicjatyw oraz wskazania dotyczące ochrony przyrody w kontekście zmian klimatu. Dyskutowano o skutkach zmian klimatu dla miast i ich mieszkańców oraz o możliwościach podejmowania działań lokalnych mających wpływ na przeciwdziałanie i adaptację do zmian.

Tego samego dnia odbył się także warsztat planistyczny, w trakcie którego 7 uczestników zaangażowanych projekt wraz z architektem krajobrazu zaplanowało realizację zielono – niebieskiej inicjatywy. Przy siedzibie Stowarzyszenia Animacji Lokalnej ARKONA, które bierze udział w projekcie Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu wkrótce powstanie rabata bylinowa z funkcją retencji wody deszczowej. 

 

Odbetonowywanie

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica